Історія конференції

Попередником міжнародної науково-технічної конференції «Технології та інфраструктура транспорту» є щорічні міжнародні науково-технічні конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті», що проводяться на базі Українського державного університету залізничного транспорту з моменту його заснування у 1930 році. Участь у роботі конференцій постійно приймають професорсько-викладацький та науковий склад кафедр, провідні фахівці та співробітники залізниць та галузевих підприємств. Тематика конференції постійно розширюється, що обумовило і зміну її формату.

Image005

Починаючи з 2004 року в Університеті проведено дванадцять науково-технічних конференцій «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики», а у 2017 році пройшла тринадцята науково-практична міжнародна конференція «Міжнародна транспорта інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика». Організацію конференцій взяла на себе кафедра «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом».

З метою обговорення нагальних питань з проектування, експлуатації, сервісу та ремонту рухомого складу залізниць у 2007 та 2008 рр. на базі Університету проведено науково-технічні конференції «Рухомий склад та безпека руху на транспорті» та «Рухомий склад і спеціальна техніка транспорту». Організацію конференцій взяла на себе кафедра експлуатації та ремонту рухомого складу.

Питання надійності залізничної техніки та устаткування, використання сучасних матеріалів та технологій на транспорті обговорювались на науково-технічних конференціях «Нові технології, обладнання, матеріали в будівництві і на транспорті» та «Промислова гідравліка і пневматика», які відбулися в Університеті у 2014 та 2016 році відповідно. Організацію конференцій взяла на себе кафедра «Будівельні, колійні та вантажно-розвантажувальні машини».

У 2017 році в Університеті проведено науково-технічну конференцію «Сучасні інноваційні та інформаційні технології у перевезені небезпечних вантажів».

Зазначені вище конференції проходили за підтримки адміністрації Університету, ПАТ «Укрзалізниця», Транспортної академії України, за участю Conservatoire national des arts et métiers (France), Institute of automatic control telematics of transport (Poland), Петербурзького державного університету шляхів сполучення (РФ), Білоруського державного університету транспорту (Білорусь), інших установ та підприємств - Асоціації спеціалістів «Промислова гідравліка і пневматика», Асамблеї ділових кіл, Київського ЦКБ арматуробудування, ТОВ «MVO Invest», DENIOS Sp.z o.o., Sophisticated Systems BV, RWA, «West Way», ЗАТ УРБП «Колія», ТОВ ЮБіСі-ПРОМО, Першої транспортної компанії «Прайм» та багатьох інших.

В роботі конференцій брали участь провідні науковці, представники залізниць, установ та підприємств транспортної галузі з України, Росії, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Латвії, Литви, Польщі, Німеччини, Франції. Обрані праці конференцій публікувались в однойменних тематичних випусках або відповідних рубриках Збірників наукових праць УкрДУЗТ (вип. 160, 163, 169) та спецвипусках збірника Вісник економіки транспорту і промисловості (вип. 50, 54, 58).

Програми конференцій: 2007р., 2008р., 2013р., 2014р., 2015р., 2016р., 2017р.

  • Пленарне засідення 69 НТК 2007

  • Робота секції ПГП 2016

  • Учасники 8-ї науково-практичної міжнародної конференції

  • Учасники Дванадцятої міжнародної наукової конференції «Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика» (2-4 червня 2016р., м. Харків)

  • Учасники конференції 2015 року

  • Участники ПГП 2016 року

  • Відкриття 8-ї науково-практичної конференції

  • Вступне слово ректора 2015