Секція «Технології виготовлення та відновлення виробів транспортного призначення»

Войтов В.А.

д.т.н., проф., завідувач кафедри транспортних технологій і логістики Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Воронін С.В.

д.т.н., доц., завідувач кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), член-кореспондент ТАУ.

Григоров О.В.

д.т.н., проф., академік підйомно-транспортної академії наук України, професор кафедри підйомно-транспортні машини і обладнання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Диха О.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри зносостійкість машин Хмельницького національного університету.
Драгобецький В.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри технології машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Панченко А.І. д.т.н., проф., завідувач кафедри мобільних енергетичних засобів Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь).
Подригало М.А. д.т.н., проф., завідувач кафедри технології машинобудування і ремонту машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
Ремарчук М.П. д.т.н., проф., професор кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків).
Рикуніч Ю.М. к.т.н., голова наглядової ради Київського центрального конструкторського бюро арматуробудування «КЦКБА».
Струтинський В.Б. д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри конструювання верстатів і машин Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут Ігоря Сікорського»
Тимофеєва Л.А. д.т.н., проф., завідувач кафедри якість, стандартизація, сертифікація та технології виготовлення матеріалів Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член ТАУ.