Науковий комітет

Секція «Технології виготовлення та відновлення виробів транспортного призначення»

Войтов В.А.

д.т.н., проф., завідувач кафедри транспортних технологій і логістики Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Воронін С.В.

д.т.н., доц., завідувач кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), член-кореспондент ТАУ.

Григоров О.В.

д.т.н., проф., академік підйомно-транспортної академії наук України, професор кафедри підйомно-транспортні машини і обладнання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Диха О.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри зносостійкість машин Хмельницького національного університету.
Драгобецький В.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри технології машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Панченко А.І. д.т.н., проф., завідувач кафедри мобільних енергетичних засобів Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь).
Подригало М.А. д.т.н., проф., завідувач кафедри технології машинобудування і ремонту машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
Ремарчук М.П. д.т.н., проф., професор кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків).
Рикуніч Ю.М. к.т.н., голова наглядової ради Київського центрального конструкторського бюро арматуробудування «КЦКБА».
Струтинський В.Б. д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри конструювання верстатів і машин Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут Ігоря Сікорського».
Тимофеєва Л.А. д.т.н., проф., завідувач кафедри якість, стандартизація, сертифікація та технології виготовлення матеріалів Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член ТАУ.

Секція «Проектування, виробництво та сервіс засобів транспорту»

Абрамчук Ф.І.

д.т.н., проф., завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
Боднар Б.Є. д.т.н., проф., перший проректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, дійсний член ТАУ.
Bureika G. Prof., Dr., Department of Mobile Machinery and Railway Transport Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius, Lithuania).
Гайдачук О.В. д.т.н., проф., проректор Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".
Голіков В.А. д.т.н., проф., проректор Одеського національного морського університету.
Горбунов М.І. д.т.н. проф., завідувач кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).
Далека В.Ф. д.т.н. проф., професор кафедри електричного транспорту Харківського національного університету залізничного транспорту.
Крот В.С. Директор з інженерно-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниція» (м. Київ).
Пузир В.Г. д.т.н., проф., завідувач кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член ТАУ.
Valeri Stoilov PhD, Professor, Professor of Railway Engineering Department, Technical University Sofia (Bulgaria).
Ткаченко В.П. д.т.н., проф., завідувач кафедри тягового рухомого складу Державного університету інфраструктури та технологій (м. Київ).
Tomaszewski Franciszek Prof. Dr.hab.inz, Dean of the Faculty of the Machines and Transport Poznan University of Technology.

Секція «Транспортні технології та логістика»

Бутько Т.В.

д.т.н., проф., завідувач кафедри управління експлуатаційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член ТАУ.
Кирилова О.В. д.т.н., доц., завідувач кафедри експлуатації портів і технології вантажних робіт Одеського національного морського університету.
Клименко С.М. перший заступник директора регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (м. Харків).
Лобашов О.О. д.т.н., проф., завідувач кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.
Ломотько Д.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри транспортних систем та логістики Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член ТАУ.
Мироненко В.К. д.т.н., проф., завідувач кафедри управління процесами перевезень Державного університету інфраструктури та технологій (м. Київ).
Мороз М.М. д.т.н., проф., завідувач кафедри транспортних технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Li Yinzhen Professor, PhD (Traffic and Transportation Engineering), Lanzhou Jiaotong University (People's Republic of China).
Ostap Okhrin Professor, Mr Dr. rer. pol., Technische Universität Dresden — TU Dresden (Dresden, Germany), Chair of econometrics and statistics, esp. in the transport sector.
Parkitny Waldemar Associate Professor, PhD, Department of Transportation Systems, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology (Poland)
Чернецька- Білецька Н.Б. д.т.н., проф., завідувач кафедри організації перевезень і управління на залізничному транспорті Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).
Шибаев О.Г. д.т.н., проф., завідувач кафедри експлуатації флоту і технології морських перевезень Одеського національного морського університету.
Шраменко Н.Ю. д.т.н., проф., професор кафедри транспортних технологій і логістики Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

Секція «Проблеми безпеки на транспорті, в промисловості та інфраструктурі»

Бєліков А.С.

д.т.н., проф., завідувач кафедри безпека життєдіяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (м. Дніпро).
Березуцький В.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри охорони праці і навколишнього середовища Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Брусенцов В.Г. д.т.н., доц., професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків).
Буц Ю.В. к.г.н., доц., завідувач кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, член Вченої ради Європейської асоціації з безпеки.
Запорожець О.І. д.т.н., проф., директор навчально-наукового інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету (м. Київ).
Корженьовськи Л. д.інж.н., президент Європейської асоціації з безпеки (м. Краків, Польща).
Костиркін О.В. к.т.н., доц., завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків).
Лебецьки К. проф., д. хаб, Вища школа управління охороною праці, (м. Катовіце, Польща).
Некора О.В. к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник навчально-науково-виробничого відділу Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.
Поздєєв С.В. д.т.н., проф., головний науковий співробітник Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.
Шабанова Г.М. д.т.н., проф., професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Секція «Захист довкілля, екологічна безпека та ресурсозберігаючі технології»

Бабаєв М.М.

д.т.н., проф., завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член ТАУ.
Bogdevicius M. Professor, Dr. habil., Head of Department of Mobile Machinery and Railway Transport Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius, Lithuania).
Butler Stephen Managing Director, Strategy Council, UK.
Грицук І.В. д.т.н., доц., професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії.
Ilves Risto PhD, Associate professor of internal combustion engines Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology.
Кухарёнок Г.М. д.т.н., професор, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння Білоруського національного технічного університету.
Küüt Arne PhD, Associate Professor of Power Machinery Chair of Biosystems Engineering, Institute of Technology Estonian University of Life Sciences.
Liudvinavičius L. Assoc. Prof., Dr., Department of Mobile Machinery and Railway Transport Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius, Lithuania).
Фалендиш А.П. д.т.н., проф., завідувач кафедри теплотехніки та теплових двигунів Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член ТАУ.
Velkov Kiril PhD, Associate professor, Head of the Department of Railway Engineering Technical University Sofia.
Wojciechowski Jerzy Associate Professor, PhD, Faculty of Transport and Electrical Engineering, Kazmierz Pulaski University of Technology and Humanities (Radom, Poland).

Секція «Забезпечення конкурентоспроможності підприємств транспорту і промисловості»

Бараш Ю.С.

д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку, аудиту і інтелектуальної власності Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.
Дикань В.Л. д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член ТАУ.
Дикань В.В. д.е.н., проф., професор кафедри управління та адміністрування, Karazin Business School (м. Харків).
Калініченко Л.Л. д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Льоушкін Д.Г. керівник групи компаній Prime (м. Харків).
Мних О.Б. д.е.н., проф., професор кафедри маркетинг та логістика Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».
Примачов М.Т. д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва на морському транспорті Одеського національного морського університету.
Прохорова В.В. д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків).
Шинкаренко В.Г. д.е.н., проф., професор кафедри управління та адміністрування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, дійсний член ТАУ.
Яковлєв А.І. д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки і маркетингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Секція «Інтеграційні процеси фінансово-економічного розвитку транспортної галузі»

Бабенко А.Г.

д.е.н., проф., професор кафедри економіки та соціально-трудових відносин Університету митної справи та фінансів, дійсний член АЕН України (м. Дніпро).
Богомолова Н.І. д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів і кредиту Державного університету інфраструктури і технологій (м. Київ).
Загревський О.П. заступник голови Представництва Versobank AS (м. Київ).
Зайцева І.Ю. д.е.н., проф., завідувач кафедри управління державними і корпоративними фінансами Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член АЕН України.
Карлова О.А. д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків).
Пасічник Т.В. заступник начальника Департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення ПАТ «Укрзалізниця (м. Київ).
Покатаєва О.В. д.е.н., д.ю.н., проф., перший проректор Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
Родченко В.Б. д.е.н., проф., заступник директора Karazin Business School (м. Харків), дійсний член АЕН України.
Халецька А.А. д.н.д.у., проф., віце-президент громадської організації «Асоціація університетів третього віку «Клепсидра», дійсний член АЕН України (м.Київ).
Цимбал М.С. начальник відділу системного аналізу Департаменту реформування та корпоративного розвитку ПАТ «Укрзалізниця» (м. Київ).
Чечетова Н.Ф. д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.
Яновська В.П. д.е.н., доц., завідувач кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного університету інфраструктури і технологій (м. Київ).