Секція «Захист довкілля, екологічна безпека та ресурсозберігаючі технології»

Бабаєв М.М.

д.т.н., проф., завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член ТАУ.
Bogdevicius M. Professor, Dr. habil., Head of Department of Mobile Machinery and Railway Transport Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius, Lithuania).
Butler Stephen Managing Director, Strategy Council, UK
Грицук І.В. д.т.н., доц., професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії.
Ilves Risto PhD, Associate professor of internal combustion engines Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology.
Кухарёнок Г.М. д.т.н., професор, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння Білоруського національного технічного університету
Küüt Arne PhD, Associate Professor of Power Machinery Chair of Biosystems Engineering, Institute of Technology Estonian University of Life Sciences
Liudvinavičius L. Assoc. Prof., Dr., Department of Mobile Machinery and Railway Transport Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius, Lithuania).
Фалендиш А.П. д.т.н., проф., завідувач кафедри теплотехніки та теплових двигунів Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член ТАУ.
Velkov Kiril PhD, Associate professor, Head of the Department of Railway Engineering Technical University Sofia.
Wojciechowski Jerzy Associate Professor, PhD, Faculty of Transport and Electrical Engineering, Kazmierz Pulaski University of Technology and Humanities (Radom, Poland).