Український державний університет залізничного транспорту, Транспортна академія України, Підйомно-транспортна академія наук України, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Cхідноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Державний університет інфраструктури та технологій, University of Zilina in Zilina, Technical University of Sofia, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology, Poznan University of Technology, University of Occupational Safety Management in Katowice, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Lanzhou Jiaotong University, ПАТ «Укрзалізниця», Асоціація спеціалістів «Промислова гідравліка і пневматика», Асамблея ділових кіл, Київське ЦКБ арматуробудування, ТОВ «MVO Invest», DENIOS Sp.z o.o., Sophisticated Systems BV, RWA, «West Way», ЗАТ УРБП «Колія», ТОВ ЮБіСі-ПРОМО, Перша транспортна компанія «Прайм» запрошують Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-технічної конференції

«ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТУ»

Дати та місце проведення: 14−16 травня 2018 р.,
м. Харків, Україна

Програма конференції передбачає роботу наступних секцій:

  • «Технології виготовлення та відновлення виробів транспортного призначення».
  • «Проектування, виробництво та сервіс засобів транспорту».
  • «Транспортні технології та логістика».
  • «Проблеми безпеки на транспорті, в промисловості та інфраструктурі».
  • «Захист довкілля, екологічна безпека та ресурсозберігаючі технології».
  • «Забезпечення конкурентоспроможності підприємств транспорту і промисловості».
  • «Інтеграційні процеси фінансово-економічного розвитку транспортної галузі».

Прийняті матеріали будуть опубліковані у збірнику тез доповідей конференції. При бажанні учасники конференції можуть подати статтю для публікації у збірнику наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту (включений у перелік фахових видань МОН України та наукометричні бази Index Copernicus, Google Scholar та інші), мовою оригіналу.

Інформаційне повідомлення
Друге інформаційне повідомлення
Тези доповідей конференції
Статистика конференції