Вимоги Science Publishing Corporation

Організаторами конференції отримано можливість публікації статей у електронному журналі International Journal of Engineering & Technology (UAE) (https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet), який індексується наукометричними базами: CAS, ProQuest, DOAJ, WorldCat, BASE, SCOPUS. Для публікації будуть прийматися статті англійською мовою, обсягом 5-10 сторінок, які оформлені у відповідності до вимог видавництва. Орієнтовна вартість публікації статті становить 150 USD. Остаточна вартість буде визначена після уточнення кількості статей.

Згідно до умов публікації один з авторів має бути присутнім на конференції. До журналу будуть долучатися не більше двох статей, які надійшли від одного автора, та успішно пройшли незалежне рецензування.

Статті (у форматі .doc) мають бути надіслані до секретаріату конференції не пізніше 18 червня 2018 року.

 

Зразок оформлення статті