Секція «Інтеграційні процеси фінансово-економічного розвитку транспортної галузі»

Бабенко А.Г.

д.е.н., проф., професор кафедри економіки та соціально-трудових відносин Університету митної справи та фінансів, дійсний член АЕН України (м. Дніпро).
Богомолова Н.І. д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів і кредиту Державного університету інфраструктури і технологій (м. Київ).
Загревський О.П. заступник голови Представництва Versobank AS (м. Київ).
Зайцева І.Ю. д.е.н., проф., завідувач кафедри управління державними і корпоративними фінансами Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член АЕН України.
Карлова О.А. д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків).
Пасічник Т.В. заступник начальника Департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення ПАТ «Укрзалізниця (м. Київ).
Покатаєва О.В. д.е.н., д.ю.н., проф., перший проректор Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).
Родченко В.Б. д.е.н., проф., заступник директора Karazin Business School (м. Харків), дійсний член АЕН України.
Халецька А.А. д.н.д.у., проф., віце-президент громадської організації «Асоціація університетів третього віку «Клепсидра», дійсний член АЕН України (м.Київ).
Цимбал М.С. начальник відділу системного аналізу Департаменту реформування та корпоративного розвитку ПАТ «Укрзалізниця» (м. Київ).
Чечетова Н.Ф. д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.
Яновська В.П. д.е.н., доц., завідувач кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Державного університету інфраструктури і технологій (м. Київ).