Організаційний комітет

Голова:

Панченко С.В., д.т.н., проф.,
ректор Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член ТАУ.

Співголови:

Tomasz Łodygowski, Prof., Ph.D., D.Sc.,
Rector Poznan University of Technology (Poland).

Tatiana Čorejová, Dr. h. c., Prof. Ing., PhD.,
Rector University of Zilina (Slovak Republic).

Загірняк М.В., д.т.н., проф.,
ректор Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, дійсний член ТАУ та ПТАНУ.

Туренко А.М., д.т.н., проф.,
Голова Північно-Східного наукового центру Транспортної академії України (ТАУ).

Заступник голови:

Ватуля Г.Л., д.т.н., доц.,
проректор з наукової роботи Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), член-кореспондент ТАУ.