ШАНОВНИЙ КОЛЕГО!

Український державний університет залізничного транспорту, Транспортна академія України, Підйомно-транспортна академія наук України, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Cхідноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Державний університет інфраструктури та технологій, University of Zilina in Zilina, Technical University of Sofia, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology, Poznan University of Technology, University of Occupational Safety Management in Katowice, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Lanzhou Jiaotong University, ПАТ «Укрзалізниця», Асоціація спеціалістів «Промислова гідравліка і пневматика», Асамблея ділових кіл, Київське ЦКБ арматуробудування, ТОВ «MVO Invest», DENIOS Sp.z o.o., Sophisticated Systems BV, RWA, «West Way», ЗАТ УРБП «Колія», ТОВ ЮБіСі-ПРОМО, Перша транспортна компанія «Прайм» запрошують Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-технічної конференції «Технології та інфраструктура транспорту», яка відбудеться 14−16 травня 2018 р. в приміщенні УкрДУЗТ за адресою: пл. Фейєрбаха 7, м. Харків, 61050, Україна.

 Програма конференції передбачає:

- відкриття конференції, пленарне засідання (ауд.1.417),
- роботу секцій:

  • «Технології виготовлення та відновлення виробів транспортного призначення» (ауд.2.405).
  • «Проектування, виробництво та сервіс засобів транспорту» (ауд.2.242).
  • «Транспортні технології та логістика» (ауд.1.413).
  • «Проблеми безпеки на транспорті, в промисловості та інфраструктурі» (ауд.1.417).
  • «Захист довкілля, екологічна безпека та ресурсозберігаючі технології» (ауд.ЛТТ41).
  • «Забезпечення конкурентоспроможності підприємств транспорту і промисловості» (ауд.3.501).
  • «Інтеграційні процеси фінансово-економічного розвитку транспортної галузі» (ауд.1.113).

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

14.05.2018 09.00÷10.50 - реєстрація учасників
11.00÷13.00 - відкриття конференції, пленарне засідання
14.00÷17.00 - робота секцій
15.05.2018 10.00÷17.00 - робота секцій
16.05.2018 10.00÷14.00 - робота секцій
14.00 - від'їзд учасників

Тривалість пленарних доповідей - до 20 хвилин, доповідей на секціях - до 10 хвилин, виступів у дебатах -  до 5 хвилин.

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Дацун Ю.М. к.т.н., доц., доцент кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу Українського державного університету залізничного транспорту.
Кисельова С.О. к.т.н., доц., доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Українського державного університету залізничного транспорту.
Онищенко А.В. асистент кафедри теплотехніки та теплових двигунів Українського державного університету залізничного транспорту.
Козодой Д.С. к.т.н., доц., директор навчально-наукового центру спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, Українського державного університету залізничного транспорту, дійсний член МАБЖД.
Коковіхіна О.О. к.е.н., доц., доцент кафедри управління державними і корпоративними фінансами Українського державного університету залізничного транспорту.
Прохорченко А.В. д.т.н., доц., доцент кафедри управління експлуатаційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту, член-кореспондент ТАУ.
Розсоха О.В. к.т.н., доц., доцент кафедри залізничних станцій та вузлів Українського державного університету залізничного транспорту.
Стефанов В.О. к.т.н., доц., доцент кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин Українського державного університету залізничного транспорту.
Сушко Д.Л. к.т.н., доц., доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Українського державного університету залізничного транспорту.
Токмакова І.В. д.е.н., проф., професор кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту.
Толстова А.В. к.е.н., доц., доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту.

Інформаційне повідомлення
Програма конференції