Секція «Проблеми безпеки на транспорті, в промисловості та інфраструктурі»

Бєліков А.С.

д.т.н., проф., завідувач кафедри безпека життєдіяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (м. Дніпро).
Березуцький В.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри охорони праці і навколишнього середовища Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Брусенцов В.Г. д.т.н., доц., професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків).
Буц Ю.В. к.г.н., доц., завідувач кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, член Вченої ради Європейської асоціації з безпеки.
Запорожець О.І. д.т.н., проф., директор навчально-наукового інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету (м. Київ).
Корженьовськи Л. д.інж.н., президент Європейської асоціації з безпеки (м. Краків, Польща)
Костиркін О.В. к.т.н., доц., завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків).
Лебецьки К. проф., д. хаб, Вища школа управління охороною праці, (м. Катовіце, Польща).
Некора О.В. к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник навчально-науково-виробничого відділу Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.
Поздєєв С.В. д.т.н., проф., головний науковий співробітник Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.
Шабанова Г.М. д.т.н., проф., професор кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».