Секретаріат конференції

Дацун Ю.М. к.т.н., доц., доцент кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу Українського державного університету залізничного транспорту.
Кисельова С.О. к.т.н., доц., доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Українського державного університету залізничного транспорту.
Козодой Д.С. к.т.н., доц., директор навчально-наукового центру спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, Українського державного університету залізничного транспорту, дійсний член МАБЖД.
Коковіхіна О.О. к.е.н., доц., доцент кафедри управління державними і корпоративними фінансами Українського державного університету залізничного транспорту.
Онищенко А.В. асистент кафедри теплотехніки та теплових двигунів Українського державного університету залізничного транспорту.
Прохорченко А.В. д.т.н., доц., доцент кафедри управління експлуатаційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту, член-кореспондент ТАУ.
Розсоха О.В. к.т.н., доц., доцент кафедри залізничних станцій та вузлів Українського державного університету залізничного транспорту.
Стефанов В.О. к.т.н., доц., доцент кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин Українського державного університету залізничного транспорту.
Сушко Д.Л. к.т.н., доц., доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Українського державного університету залізничного транспорту.
Токмакова І.В. д.е.н., проф., професор кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту.
Толстова А.В. к.е.н., доц., доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту.