Секція «Транспортні технології та логістика»

Бутько Т.В.

д.т.н., проф., завідувач кафедри управління експлуатаційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член ТАУ.
Кирилова О.В. д.т.н., доц., завідувач кафедри експлуатації портів і технології вантажних робіт Одеського національного морського університету.
Клименко С.М. перший заступник директора регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (м. Харків).
Лобашов О.О. д.т.н., проф., завідувач кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.
Ломотько Д.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри транспортних систем та логістики Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член ТАУ.
Мироненко В.К. д.т.н., проф., завідувач кафедри управління процесами перевезень Державного університету інфраструктури та технологій (м. Київ).
Мороз М.М. д.т.н., проф., завідувач кафедри транспортних технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Li Yinzhen Professor, PhD (Traffic and Transportation Engineering), Lanzhou Jiaotong University (People's Republic of China).
Ostap Okhrin Professor, Mr Dr. rer. pol., Technische Universität Dresden — TU Dresden (Dresden, Germany), Chair of econometrics and statistics, esp. in the transport sector
Parkitny Waldemar Associate Professor, PhD, Department of Transportation Systems, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology (Poland)
Чернецька- Білецька Н.Б. д.т.н., проф., завідувач кафедри організації перевезень і управління на залізничному транспорті Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (м. Сєверодонецьк).
Шибаев О.Г. д.т.н., проф., завідувач кафедри експлуатації флоту і технології морських перевезень Одеського національного морського університету.
Шраменко Н.Ю. д.т.н., проф., професор кафедри транспортних технологій і логістики Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.