Секція «Забезпечення конкурентоспроможності підприємств транспорту і промисловості»

Бараш Ю.С.

д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку, аудиту і інтелектуальної власності Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.
Дикань В.Л. д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член ТАУ.
Дикань В.В. д.е.н., проф., професор кафедри управління та адміністрування, Karazin Business School (м. Харків).
Калініченко Л.Л. д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Льоушкін Д.Г. керівник групи компаній Prime (м. Харків)
Мних О.Б. д.е.н., проф., професор кафедри маркетинг та логістика Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»
Примачов М.Т. д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва на морському транспорті Одеського національного морського університету.
Прохорова В.В. д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків).
Шинкаренко В.Г. д.е.н., проф., професор кафедри управління та адміністрування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, дійсний член ТАУ.
Яковлєв А.І. д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки і маркетингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».